Welfare scheme | നരേന്ദ്ര മോഡി സർകാർ ആരംഭിച്ച 10 മികച്ച ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ അറിയാം

ന്യൂഡെൽഹി: (www.kasargodvartha.com) പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ശനിയാഴ്ച 72 വയസ് തികയുകയാണ്. ഗുജറാതിലെ വഡ്‌നഗറിൽ 1950 സെപ്റ്റംബർ 17-ന് ജനിച്ച നരേന്ദ്ര ദാമോദർദാസ് മോദി 2014ൽ ആദ്യമായി പ്രധാനമന്ത്രിയായി. 2019ൽ വൻ വിജയം നേടി രണ്ടാം തവണയും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി. നിരവധി വലിയ തീരുമാനങ്ങളാണ് ഇതുവരെ എട്ടുവർഷത്തെ ഭരണത്തിൽ മോദി സർകാർ കൈക്കൊണ്ടത്. ഇതുകൂടാതെ നിരവധി വലിയ പദ്ധതികളും മോദി രാജ്യത്തിന് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്തരം 10 പ്രധാന പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം.
  
New Delhi, India, News, Top-Headlines, PM-Modi-B'day, Prime Minister, Narendra-Modi, Development project, Health-project, farmer, Know 10 best welfare schemes launched by Narendra Modi government.


1- ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് സ്കീം:

2018ലാണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് യോജന ആരംഭിച്ചത്. രാജ്യത്തെ ദരിദ്രരും സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരുമായ 10 കോടിയിലധികം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നൽകുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ, രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതിവർഷം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നു.


2- പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി:

ചെറുകിട കർഷകർക്കായി പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി യോജന ആരംഭിച്ചു. രണ്ട് ഹെക്ടറിൽ താഴെ ഭൂമിയുള്ള കർഷകർക്കാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നത്. ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ, കർഷക കുടുംബങ്ങൾക്ക് സർകാർ പ്രതിവർഷം 6,000 രൂപ നൽകുന്നു.


3- ഉജ്ജ്വല സ്കീം:

ഉജ്ജ്വല യോജനയ്ക്ക് കീഴിൽ നിരവധി പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി ഗ്യാസ് കണക്ഷനുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. 2016 മുതൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം നിരവധി ആളുകൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.


4- പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ-ധൻ യോജന:

പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ-ധൻ യോജന 2014-ലാണ് ആരംഭിച്ചത്. ഇതിന് കീഴിൽ രാജ്യത്തെ ഓരോ കുടുംബത്തിനും ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ സ്കീമിൽ, രണ്ട് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സീറോ ബാലൻസ് അകൗണ്ട് തുറക്കാം. ജൻധൻ അകൗണ്ടിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനോ പിൻവലിക്കുന്നതിനോ ചാർജ് ഈടാക്കില്ല.


5- പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ അന്ന യോജന:

2020ൽ കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോക് ഡൗൺ കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ അന്ന യോജന ആരംഭിച്ചു. ഈ പദ്ധതിയിൽ ഒരാൾക്ക് അഞ്ച് കിലോ റേഷൻ പ്രതിമാസം സൗജന്യമായി നൽകുന്നു. രാജ്യത്തെ 80 കോടിയിലധികം ജനങ്ങൾക്ക് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിച്ചു. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരമാണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്.


6- പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന:

പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന 2015 ലാണ് ആരംഭിച്ചത്. ദരിദ്രർക്കായി രണ്ട് കോടി വീടുകൾ നിർമിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതോടൊപ്പം വീടു നിർമിക്കാൻ സർകാർ ധനസഹായവും നൽകുന്നുണ്ട്.


7- പ്രധാനമന്ത്രി ജീവൻ ജ്യോതിയും സുരക്ഷാ ബീമാ യോജനയും:

രണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ബീമ യോജന, പ്രധാനമന്ത്രി ജീവൻ ജ്യോതി ബീമ യോജന എന്നിവ. പ്രധാൻ മന്ത്രി സുരക്ഷാ ബീമാ യോജനയിൽ, പ്രതിവർഷം വെറും 12 രൂപ പ്രീമിയം അടച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ പരിരക്ഷ ലഭിക്കും. പ്രധാൻ മന്ത്രി ജീവൻ ജ്യോതി ബീമാ യോജനയ്ക്ക് കീഴിൽ പ്രതിവർഷം 436 രൂപ അടച്ചാൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് ലഭിക്കും.


8- പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര ലോൺ സ്കീം:

പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന ഏഴ് വർഷം പൂർത്തിയാക്കി. ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ, കോർപറേറ്റ് ഇതര, കാർഷികേതര, ചെറുകിട അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ നൽകുന്നു. ഒരു വ്യക്തിഗത ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനാണ് ഈ വായ്പ നൽകുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ ബിസിനസ് വർധിപ്പിക്കാൻ ഈ പദ്ധതിയിൽ വായ്പാ സൗകര്യവും നൽകുന്നുണ്ട്.


9- സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന:

രാജ്യത്തെ പെൺകുട്ടികളെ സ്വയം പര്യാപ്തരാക്കുന്നതിനും അവരുടെ തുടർ പുരോഗതിക്കുമായി, ബേട്ടി ബച്ചാവോ-ബേട്ടി പഠാവോ കാംപയിനിന് കീഴിൽ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 2015 ജനുവരിയിൽ സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന ആരംഭിച്ചു. പണം കാരണം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത കുടുംബങ്ങളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് സർകാർ സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.


10- പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രം യോഗി മന്ധൻ യോജന:

അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് 60 വയസിന് ശേഷം 3000 രൂപ പ്രതിമാസ പെൻഷൻ നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ഈ പദ്ധതിയിൽ, 18 നും 40 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള, രണ്ട് ഹെക്ടർ കൃഷിഭൂമി മാത്രമുള്ള ഏതൊരു ചെറുകിട, നാമമാത്ര കർഷകർക്കും ചേരാം. പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞത് 20 വർഷവും പരമാവധി 42 വർഷവും പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ പ്രതിമാസം 55 രൂപ മുതൽ 200 രൂപ വരെ സംഭാവന നൽകണം.

(Courtesy - Asianet News Hindi)

Keywords: New Delhi, India, News, Top-Headlines, PM-Modi-B'day, Prime Minister, Narendra-Modi, Development project, Health-project, farmer, Know 10 best welfare schemes launched by Narendra Modi government.

Post a Comment

Previous Post Next Post